Kontaka oss på 
Tel 070-1429159
för mer information.

Christer Krantz Barlastgatan 7 593 31 Västervik.

christer-krantz@hotmail.com